Klik hier voor het volledige programma.Info Sociaal Huis

De sociale dienst van het stadsbestuur wordt gereorganiseerd. Een groot pakket van de dienstverlening verhuist naar het Sociaal Huis Oudenaarde.         

            Vanaf 1 februari 2016 kan je in het oud Woon-en Zorgcentrum “De Meerspoort” te Oudenaarde, Meerspoort, 30  terecht voor:

  • de aanvraag van je pensioen als werknemer, zelfstandige en de inkomensgarantie voor ouderen
  • de aanvraag van tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid (inkomensvervangende en integratietegemoetkoming, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)
  • de aanvraag van attesten bij de FOD Sociale Zekerheid
  • de aanvraag van de parkeerkaart
  • de aanvraag van sociale en fiscale voordelen (o.a. het sociaal tarief voor kabeldistributie, sociaal telefoontarief, het sociaal tarief voor gas en elektriciteit en water, de vermindering van de onroerende voorheffing en de personenbelasting, de fiscale voordelen op autovoertuigen, de vrijstelling van het gebruik van de autogordel, andere voordelen voor senioren en personen met een handicap)
     

Contactgegevens: Sociaal Huis, Meerspoort 30, tel 055 460 640
                                   Herlinde Vanwynsberghe
                                   Marina Bormans

Open: elke voormiddag van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur
           in de namiddag op afspraak         

Wijziging zitdagen pensioendienst en FOD Sociale Zekerheid :

De zitdagen van de Rijksdienst voor Pensioenen, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen en de FOD Sociale Zekerheid gaan vanaf 1/2/2016 door in het oud Woon-en Zorgcentrum “De Meerspoort”, Meerspoort 30

RSVZ (zelfstandigen) : 1e dinsdag van de maand  van 13u tot 15u

RVP (werknemers) : 1e dinsdag van de maand van 13u tot 15u30

FOD Sociale Zekerheid (tegemoetkomingen personen met een handicap) : 3e dinsdag van de maand van 13u tot 14u

AANDACHT: de zitdag van de FOD Sociale Zekerheid van 16 februari 2016 gaat NIET door!!!!!

HBO5-verpleegkundige dagdienst m/v

Functieomschrijving Je streeft naar een optimale bewonerszorg en een gevoel van welzijn bij de bewoners van het woonzorgcentrum. Je stimuleert en zorgt voor het lichamelijk, mentaal en emotioneel functioneren bij de bewoners. Je draagt bij tot een efficiënte totaalorganisatie van de dienst. Je...
Lees meer+

LDC de Vesting - restaurant de Pelikaan

Ons LDC de vesting heeft nu ook zijn eigen stek, www.de-vesting.be. Daar kunt u alle info vinden. ...
Lees meer+
© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com