Activering

Een activeringstraject is noodzakelijk voor iedereen die een leefloon geniet.

Het team activering werkt op maat van iedere cliënt een activeringstraject uit. Dit kan verschillende vormen aannemen: het doorbreken van sociaal isolement via activiteiten in het Lokaal Dienstencentrum, Nederlandse lessen, opleiding, stage, tewerkstelling …

In samenwerking met interne en externe partners organiseert het team activering projecten om in te spelen op de noden van hun doelgroep. Voorbeelden hiervan zijn: Ken je stad, Kennismaking met de arbeidsmarkt, Buurtsport Oudenaarde, Sport als opstap naar werk, Toeleider voor nieuwkomers in Oudenaarde, JoTa …

© 2013 | Webdesign by RedBit.agency