Agentschap Integratie en Inburgering (voormalige werking Inburgering Oost-Vlaanderen)

WAT IS HET AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING OOST-VLAANDEREN ?
Woon je pas in Vlaanderen?  Of woon je hier al langer maar ben je van buitenlandse herkomst?
Het onthaalbureau inburgering biedt jou:
 - een cursus Nederlands
 - een cursus over het leven in Vlaanderen en België: jouw rechten en plichten, praktische informatie,…
- -begeleiding naar werk of onderwijs

HOE VERLOOPT DIT ?
Je volgt de cursussen die je nodig hebt.
Samen met de medewerker van het onthaalbureau inburgering zet je dat in een contract.
Hou je je aan de afspraken in dit contract, dan krijg je een “attest van inburgering”.

VOORWAARDEN
Het inburgeringbeleid is bedoeld voor vreemdelingen van achttien jaar en ouder die zich langdurig in Vlaanderen of Brussel komen vestigen.  Ook Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens één van de ouders niet in België geboren is, behoren tot de doelgroep van het inburgeringbeleid.
Indien je verplicht bent om inburgering te volgen zal je een uitnodiging ontvangen om naar het onthaalbureau te gaan.

AANVRAGEN ?
Inburgering Oost-Vlaanderen - Loket Oudenaarde
Sociaal Huis Oudenaarde
Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde
Zich persoonlijk aanmelden kan elke vrijdag van 09u00 tot 11u30 (behalve in de schoolvakanties).
Op afspraak, bel het nummer 09 / 321.86.04
http://www.integratie-inburgering.be

MEEBRENGEN ?
Identiteitsgegevens
Verblijfsdocumenten

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com