Algemene dienstverlening

Sociale dienst
Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening.
Deze dienstverlening heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Het OCMW heeft tot opdracht deze dienstverlening te verzekeren.
 
De maatschappelijk assistenten van het OCMW staan ter beschikking en luisteren naar je vragen en zorgen. Samen met U zullen zij naar een passende oplossing zoeken voor je problemen.

Nieuwe openingsuren vanaf 1 januari 2015 :

Sociale Dienst OCMW
Meerspoort 30
9700 OUDENAARDE
Tel.  : 055 460 640
Fax. : 055 460 659

Elke werkdag van 08u.30 tot 12u.00 en in de namiddag (13u.00 tot 17u.00) op afspraak.
Men meldt zich aan op het onthaal.

De terminal voor het opladen van de kaarten voor budgetmeters is ook in de namiddag vrij toegankelijk.

Indien gewenst kan een maatschappelijk assistent ook bij U aan huis komen.


Informatie en advies

De sociale dienst verstrekt informatie en advies omtrent sociale voordelen en voorzieningen.
Formulieren i.v.m. sociale voorzieningen (kinderbijslag, studietoelagen, huurtoelagen, tegemoetkomingen aan mindervaliden en bejaarden) kunnen ingewikkeld zijn en de sociale dienst kan U hierbij behulpzaam zijn.

Organogram

Diensthoofd Sociale Dienst
Guido Spanhove
gs@ocmwoudenaarde.be

Team intake-leefloon
Marina Bormans
Sofie Deloose
sd@ocmwoudenaarde.be
Sofie Mekeirle
sm@ocmwoudenaarde.be
Klaartje Buyens
kbu@ocmwoudenaarde.be  
Furn Vandaele
fvd@ocmwoudenaarde.be
Deborah Deroose
 
Team budgetbeheer-budgetbegeleiding
Anneleen Demeurisse
Elyne Secember
Katrien Van Den Berge
Els Vande Casteele
Deborah Deroose
Dienst huisvesting
Hilde Dupont
Sophie Keytsman
 
Dienst vreemdelingen, infopunt rechtsbijstand vreemdelingen, lokaal opvanginitiatief
Evita Sablain
es@ocmwoudenaarde.be
 
Dienst arbeidstrajectbegeleiding, ok-swaree
Leen De Bock
ldb@ocmwoudenaarde.be
Veerle Mouton

Dienst welzijn voor senioren en personen met een beperking
Herlinde Vanwynsberghe
hvw@ocmwoudenaarde.be
Marina Bormans
mbo@ocmwoudenaarde.be
 
Lokaal Dienstencentrum de Vesting
Johanna Vande Populiere (centrumleider)
Andries Rogge (minder-mobielen centrale)
 
Dienstencheque-onderneming Net-werk
Veerle Mouton
 
Regionale dienst schuldbemiddeling
Laurence De Vijlder (juriste)
Gwen Jooris (maatschappelijk assistente)
Maja Mestdagh (juriste)

Administratieve Medewerkers
Caroline De Jonghe
Sandra Ketelair (verwarmingstoelage)
Katrien Meurez
Brigitte Moerman

Klusjesdienst
Artem Sorokin

Sociale kruidenier
Willy Jodts
Karen Sleurs
ks@ocmwoudenaarde.be

 

Sociale Winkel
Mercedes Waege
© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com