Algemene dienstverlening

Sociale dienst
Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening.
Deze dienstverlening heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Het OCMW heeft tot opdracht deze dienstverlening te verzekeren.
 
De maatschappelijk assistenten van het OCMW staan ter beschikking en luisteren naar je vragen en zorgen. Maak een afspraak en samen met U zullen zij naar een passende oplossing zoeken voor je problemen.

De terminal voor het opladen van de kaarten voor budgetmeters is zowel in de voor- als namiddag vrij toegankelijk.

Indien gewenst kan een maatschappelijk assistent ook bij U aan huis komen.


Informatie en advies

De sociale dienst verstrekt informatie en advies omtrent sociale voordelen en voorzieningen.
Formulieren i.v.m. sociale voorzieningen (kinderbijslag, studietoelagen, huurtoelagen, tegemoetkomingen aan mindervaliden en bejaarden) kunnen ingewikkeld zijn en de sociale dienst kan U hierbij behulpzaam zijn.

Organogram

Afdelingshoofd Mens
Bert Vandepoele
Bert.Vandepoele@oudenaarde.be 


Hoofdmaatschappelijk assistenten sociale dienst

Klaartje Buyens (thema's activering en financiële hulp)
klaartje.buyens@oudenaarde.be

Deborah Deroose (thema's LOI, budgetbeheer, huisvesting, infoloket welzijn en senioren)
deborah.deroose@oudenaarde.be

Team Financiële Hulp
Sophie Demeulemeester
Sophie.Demeulemeester@oudenaarde.be
Sofie Mekeirle
Sofie.Mekeirle@oudenaarde.be
Tabitha Janssens
Tabitha.Janssens@oudenaarde.be
Ellen Depoorter
Ellen.Depoorter@oudenaarde.be
Laure Mijle
Laure.Mijle@oudenaarde.be
Kaat De Kezel
Kaat.DeKezel@oudenaarde.be
Marjolein De Smet
Marjolein.DeSmet@oudenaarde.be
 
Team Budgetbeheer
Sanne Morel
Sanne.Morel@oudenaarde.be
Elisa De Keyzer
Elisa.DeKeyzer@oudenaarde.be
Katrien Van Den Berge
Katrien.VanDenBerge@oudenaarde.be
Els Vande Casteele
Els.Vande.Casteele@oudenaarde.be
Deborah Deroose
Deborah.Deroose@oudenaarde.be
 
Team Huisvesting
Sophie Keytsman
Sophie.Keytsman@oudenaarde.be
Jolien Vandenberghe
Jolien.Vandenberghe@oudenaarde.be
 
Dienst vreemdelingen, infopunt rechtsbijstand vreemdelingen, lokaal opvanginitiatief (LOI)
Evita Sablain
Evita.Sablain@oudenaarde.be
 
Team Activering, ok-swaree
Leen De Bock
Leen.DeBock@oudenaarde.be
Nele Gavel
Nele.Gavel@oudenaarde.be

Infoloket welzijn en senioren
Marina Bormans
Marina.Bormans@oudenaarde.be
Anneleen Demeurisse
Anneleen.Demeurisse@oudenaarde.be
 
Lokaal Dienstencentrum de Vesting
Johanna Vande Populiere (centrumleider)
Johanna.VandePopuliere@oudenaarde.be
Elyne Secember
Elyne.Secember@oudenaarde.be
Andries Rogge (minder-mobielen centrale)
Andries.Rogge@oudenaarde.be
 
Regionale dienst schuldbemiddeling
Laurence De Vijlder (juriste)
Laurence.DeVijlder@oudenaarde.be
Gwen Jooris (maatschappelijk werker)
Gwen.Jooris@oudenaarde.be
Maja Mestdagh (juriste)
Maja.Mestdagh@oudenaarde.be

Administratieve Medewerkers
Vincent Cockaert
Vincent.Cockaert@oudenaarde.be
Sarah Fouquart
Sarah.Fouquart@oudenaarde.be
Wendy D'Homme
Wendy.D'homme@oudenaarde.be
 

Sociale kruidenier

Karen Sleurs
Karen.Sleurs@oudenaarde.be

Sociale Winkel
Mercedes Waege
© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com