Algemene dienstverlening

Sociale dienst
Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening.
Deze dienstverlening heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Het OCMW heeft tot opdracht deze dienstverlening te verzekeren.
 
De maatschappelijk assistenten van het OCMW staan ter beschikking en luisteren naar je vragen en zorgen. Maak een afspraak en samen met U zullen zij naar een passende oplossing zoeken voor je problemen.

De terminal voor het opladen van de kaarten voor budgetmeters is zowel in de voor- als namiddag vrij toegankelijk.

Indien gewenst kan een maatschappelijk assistent ook bij U aan huis komen.


Informatie en advies

De sociale dienst verstrekt informatie en advies omtrent sociale voordelen en voorzieningen.
Formulieren i.v.m. sociale voorzieningen (kinderbijslag, studietoelagen, huurtoelagen, tegemoetkomingen aan mindervaliden en bejaarden) kunnen ingewikkeld zijn en de sociale dienst kan U hierbij behulpzaam zijn.

Organogram

Afdelingshoofd Mens
Bert Vandepoele
[email protected] 


Hoofdmaatschappelijk assistenten sociale dienst

Klaartje Buyens (thema's activering en financiële hulp)
[email protected]

Deborah Deroose (thema's LOI, budgetbeheer, huisvesting, infoloket welzijn en senioren)
[email protected]

Team Financiële Hulp
Sophie Demeulemeester
Sofie Mekeirle
[email protected]
Tabitha Janssens
[email protected]
Ellen Depoorter
[email protected]
Laure Mijle
[email protected]
Kaat De Kezel
[email protected]
Marjolein De Smet
[email protected]
 
Team Budgetbeheer
Sanne Morel
[email protected]
Elisa De Keyzer
[email protected]
Katrien Van Den Berge
Els Vande Casteele
Deborah Deroose
Team Huisvesting
Sophie Keytsman
 
Dienst vreemdelingen, infopunt rechtsbijstand vreemdelingen, lokaal opvanginitiatief (LOI)
Evita Sablain
[email protected]
 
Team Activering, ok-swaree
Leen De Bock
[email protected]
Nele Gavel
[email protected]

Infoloket welzijn en senioren
Marina Bormans
[email protected]
Anneleen Demeurisse
 
Lokaal Dienstencentrum de Vesting
Johanna Vande Populiere (centrumleider)
Elyne Secember
Andries Rogge (minder-mobielen centrale)
 
Regionale dienst schuldbemiddeling
Laurence De Vijlder (juriste)
Gwen Jooris (maatschappelijk werker)
Maja Mestdagh (juriste)

Administratieve Medewerkers
Vincent Cockaert
[email protected]
Sarah Fouquart
Wendy D'Homme
Wendy.D'[email protected]
 

Sociale kruidenier

Karen Sleurs
[email protected]

Sociale Winkel
Mercedes Waege
© 2013 | Webdesign by RedBit.agency