Arbeidstrajectbegeleiding

De dienstverlening, “Weer-Werk”, heeft tot doel personen die een leefloon genieten te begeleiden naar een betere inschakeling in de maatschappij door hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.
Vanuit de persoon en zijn onmiddellijke omgeving wordt gewerkt naar het openen van perspectieven op werk.

Het verhaal van de werkzoekende is hierbij het vertrekpunt. Er zijn diverse tewerkstellingsmogelijkheden in de diensten van het OCMW, bij vzw’s waarmee het OCMW een overeenkomst heeft en bij privéondernemingen.
Begeleiden betekent opzoeken en selecteren van vacatures, hulp bij het opmaken van een sollicitatiebrief en CV, bekijken van de randvoorwaarden zoals kinderopvang, vervoer,…

Tijdens de tewerkstelling wordt de cliënt verder begeleid en ondersteund in samenspraak met de werkgever/tewerkstellingsplaats. Beschikt de persoon over te weinig werkervaring of onvoldoende arbeidsattitude, dan wordt gezocht naar een passende opleiding.

De dienst WeerWerk staat ook in voor de opvolging van het Brugproject binnen het OCMW. Hierbij wordt aan jongeren uit het deeltijds onderwijs de kans geboden om eerste werkervaringen op te doen binnen de diensten van het OCMW.

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com