Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het Bijzonder comité voor de Sociale Dienst (BCSD) is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

SAMENSTELLING

  • Mathieu Mas (voorzitter)
  • Anja De Keyzer
  • Caroline Martens
  • Patrick Matthys
  • Willem Merchie
  • Jeanique Van Den Heede
  • Mathilde Haesaert
  • Peter Blondeel
  • Roland Van Heddegem
© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com