Crowdfunding Gluren bij de buren

Gluren bij de buren:

Sport en spel brengt mensen bij elkaar. Maar de drempel om naar een sportclub, jeugdvereniging of speelpleinwerking te gaan is soms groot. Sinds 2018 wordt in verschillende buurten in Oudenaarde een project opgezet dat kinderen en buurtbewoners uit die buurt met elkaar verbindt.

Buurtsport Oudenaarde start vanuit drie sociale wijken in Oudenaarde. Tijdens deze buurtsportweken en -namiddagen slaan zowel de sportdienst, de jeugddienst, OCMW Oudenaarde, de jeugdopbouwwerker, de sociale huisvestingsmaatschappij en verschillende sportclubs uit Oudenaarde de handen in elkaar om sport en spel aan te bieden in de buurt. Op die manier trachten we kinderen en jongeren meer aansluiting te laten vinden bij het verenigingsleven en de sport- en vrijetijdsclubs in Oudenaarde.

Tijdens enkele buurtsportmomenten in Den Bulk in Nederename bleek dat er een grote nood is aan meer ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd in de buurt. Er is reeds een grasveld waar kinderen en jongeren geregeld spelen en sporten. Op het pleintje is er echter weinig aanwezig: geen omheining, vaste voetbalgoals, zitbanken...

Met de juiste financiële middelen kunnen we een boost geven aan de omgeving waarbij zowel jongeren als buurtbewoners betrokken worden aan de uitbouw van het grasplein.

Doe een gift, klein of groot.

Voor een gift van 40 euro krijg je een belastingvermindering van 45%. Je gift ‘kost’ je uiteindelijk maar 22 euro en dankzij de verdubbeling via #Streekmotor23 (Streekfonds Oost-Vlaanderen) maken zij hier 80 euro van. Alle info op https://acties.streekfondsoostvlaanderen.be/project/29688

De buurtbewoners zullen u eeuwig dankbaar zijn!

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com