Hulp voor Oekraïne

Hulp voor Oekraïne

HEB JIJ EEN OPVANGPLEK OF MATERIAAL TER BESCHIKKING?

Vandaag situeert zich de instroom van Oekraïners op de vlucht voor oorlogsgeweld nog vooral op het grondgebied van de EU-lidstaten die grenzen aan Oekraïne, maar ook de stad Oudenaarde bereidt zich voor om hen zo goed mogelijk te begeleiden als er grote groepen naar België zouden komen. 

Maandagavond lanceerde staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi de oproep naar burgers om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Ook binnen de Oudenaardse bevolking merken we een grote solidariteit. Via verschillende kanalen kregen we de voorbije dagen tientallen oproepen binnen van behulpzame burgers en werden er tal van hulpacties opgezet.

Meldpunt

We willen ons ook als stad inzetten. Het Sociaal Huis zorgt voor een gerichte coördinatie. 

Dan kan je dat melden via de bovenstaande links naar de invulformulieren. Voor vragen kan je terecht aan het onthaal via 055 46 06 11 of het e-mailadres hulpvooroekraine@oudenaarde.be .

De stad volgt ook alle bovenlokale maatregelen en hulpacties op de voet en bekijkt later op welke andere manieren er nog aan humanitaire hulp kan worden gedaan.

 

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com