Budgetbegeleiding - budgetbeheer - schuldbemiddeling

WAT IS BUDGETHULPVERLENING ?
 
Het OCMW werd erkend als Centrum voor budgethulpverlening, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Gemeenschap.
 
Budgethulpverlening kan drie vormen aannemen:

budgetbegeleiding : begeleiding bij het besteden van het inkomen,  opmaken betalingsplannen, de cliënt blijft zelf instaan voor de besteding en beheer van de financiële middelen,

budgetbeheer : naast begeleiding is er het volledig beheer van het inkomen met een volmacht aan de sociale dienst, de maatschappelijk assistent(e) zal als begeleider zelf instaan voor de besteding en beheer van de financiële middelen van de cliënt,

schuldbemiddeling : bemiddelen met schuldeisers.

Budgetbegeleiding en budgetbeheer gebeuren steeds op vrijwillige basis, een goede motivatie van de hulpvrager is noodzakelijk voor het welslagen van de hulpverlening.

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com