Budgethulpverlening

WAT IS BUDGETHULPVERLENING?

Het OCMW werd erkend als Centrum voor budgethulpverlening, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Gemeenschap.

Budgethulpverlening kan drie vormen aannemen:

Budgethulpverlening: een tussenkomst in verband met financiële vragen zodat de hulpvrager zelfstandig zijn budget kan blijven beheren.

Budgetbegeleiding: samen met de maatschappelijk werker wordt jouw financiële situatie bekeken en geanalyseerd.  Er wordt een afbetaalplan opgesteld, afbetaalregelingen aangevraagd met schuldeisers,….  Je blijft zelf instaan voor de besteding en het beheer van jouw financiële middelen.

Budgetbeheer: er wordt een volmacht gegeven aan het OCMW om jouw rekeningen te beheren.  Er wordt aan afbetaalplan opgesteld, een persoonlijk leefgeld bepaald en er worden afspraken gemaakt met de schuldeisers.
De maatschappelijk assistent zal instaan voor alle betalingen en  financiële verrichtingen die dienen uitgevoerd te worden.

VOORWAARDEN

De samenwerking gebeurt steeds op vrijwillige basis.
Een goede motivatie en optimale medewerking zijn absoluut noodzakelijk voor het welslagen van de hulpverlening.

AANVRAGEN?

Telefonisch of zich persoonlijk aanmelden in het Sociaal Huis Oudenaarde
Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde
055/460.640 – budgetbeheer@ocmwoudenaarde.be

MEEBRENGEN?

Overzicht van inkomsten, vaste kosten, schulden, enz.
Bankuittreksels
Briefwisseling (betreffende de vraag)
 

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com