Budgethulpverlening

WAT IS BUDGETHULPVERLENING ?
De sociale dienst van het OCMW is een erkende instelling voor schuldbemiddeling, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Gemeenschap. Er wordt budgethulpverlening in verschillende vormen aangeboden:


Eénmalige schuldbemiddeling: De maatschappelijk assistent kan bemiddelen bij een factuur die je niet in één keer kan betalen, hij/zij onderhandelt en spreekt een afbetalingsplan af. Je regelt zelf de betalingen en volgt het afbetalingsplan verder zelf op.

Budgetbegeleiding: Samen met de maatschappelijk assistent wordt jouw financiële situatie bekeken en volledig geanalyseerd.  Er wordt een budgetplan opgesteld en indien nodig worden afbetaalregelingen aangevraagd met schuldeisers. Je blijft zelf instaan voor de besteding en het beheer van jouw financiële middelen.

Budgetbeheer: De maatschappelijk assistent opent een budgetbeheerrekening en beheert in samenspraak met jou tijdelijk je geld. Er wordt een budgetplan opgesteld, een persoonlijk leefgeld bepaald en er worden afspraken gemaakt met de schuldeisers. De maatschappelijk assistent zal instaan voor alle betalingen en financiële verrichtingen die dienen uitgevoerd te worden, maar de eindverantwoordelijkheid blijft uiteraard bij jou liggen. Het doel van budgetbeheer is om te leren hoe je zelf opnieuw jouw budget in handen kan nemen.

Collectieve schuldenregeling: De CSR biedt mensen met een overmatige schuldenlast de kans om na een aantal jaren opnieuw schuldenvrij te worden. Dit gebeurt via een gerechtelijke procedure waarbij een schuldbemiddelaar wordt aangesteld. De schuldbemiddelaar probeert jouw belangen en die van de schuldeisers in evenwicht te brengen.  De schuldbemiddelaar kan een jurist zijn van het OCMW (Regionale dienst voor schuldbemiddeling) of een advocaat.

VOORWAARDEN
De samenwerking gebeurt steeds op vrijwillige basis. Een goede motivatie en optimale medewerking zijn absoluut noodzakelijk voor het welslagen van de hulpverlening.

AANVRAGEN
Telefonisch of na afspraak in het Sociaal Huis Oudenaarde
Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde
055 460 611 

MEEBRENGEN?
Overzicht van inkomsten, vaste kosten, schulden, enz.
Bankuittreksels
Identiteitskaart

© 2013 | Webdesign by RedBit.agency