Collectieve schuldbemiddeling

COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING

WAT IS DE REGIONALE DIENST VOOR SCHULDBEMIDDELING  ‘VLAAMSE ARDENNEN’?

Het OCMW van Oudenaarde maakt deel uit van de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling ‘Vlaamse Ardennen’.
Deze regionale Dienst is gespecialiseerd in schuldbemiddeling en meer bepaald in de collectieve schuldenregeling.
De Regionale Dienst stelt verzoekschriften collectieve schuldenregeling op en beheert ook de dossiers collectieve schuldenregeling telkens wanneer het OCMW van Oudenaarde door de rechtbank is aangesteld als schuldbemiddelaar.
Verder geeft  zij deskundig advies aan de sociale diensten in de dossiers budgetbeheer en budgetbegeleiding.

VOORWAARDEN

De wet bepaalt de voorwaarden waaronder je in aanmerking kan komen voor een collectieve schuldenregeling.  Zo mag je onder meer geen handelaar (meer) zijn en moet je te kampen hebben met een overmatige schuldenlast.

AANVRAGEN?

Telefonisch of zich persoonlijk aanmelden in het Sociaal Huis Oudenaarde
Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde
055/460.640 - info@ocmwoudenaarde.be
08u45 – 11u45: zonder afspraak
13u15 – 16u15: op afspraak
De sociale dienst maakt dan een afspraak met de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling.

MEEBRENGEN?

Bewijzen van inkomen en uitgaven
Overzicht van alle schulden

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com