Crisisopvangnetwerk

WAT IS HET CRISISOPVANGNETWERK VLAAMSE ARDENNEN?
Het OCMW van Oudenaarde maakt deel uit van het crisisopvangnetwerk Vlaamse Ardennen.  Het netwerk biedt crisisopvang aan personen die zich in een acute noodsituatie bevinden en daardoor een tijdelijk onderdak nodig hebben.
Heel vaak gaat het over het ontbreken van huisvesting, gepaard met materiële, relationele en psychosociale problemen.  Personen met een psychiatrische of ernstige verslavingsproblematiek worden rechtstreeks doorverwezen naar de PAAZ-AZ Glorieux Ronse.

In eerste instantie is de begeleiding gericht op een kortverblijf in de crisiswoning.  Een termijn is moeilijk te bepalen, daarom werken we met korte verblijfsovereenkomsten van 14 dagen die verlengd kunnen worden.
De betrokken OCMW’s stellen verschillende crisiswoningen ter beschikking.  Voor het gebruik van de woning wordt een vast bedrag per dag gevraagd.

VOOR WIE?
Inwoners van Oudenaarde die in een acute woonnoodsituatie verkeren.

WAT DOET HET CRISISOPVANGNETWERK?
- Tijdelijk onderdak in een crisiswoning.
- Door vraagverheldering zoeken naar concrete oplossing op korte termijn.
-  Psychosociale ondersteuning bieden.
- Doorverwijzen naar de verschillende diensten naargelang de problematiek.

AANVRAGEN
De aanvraag gebeurt steeds via de sociale dienst van het OCMW Oudenaarde en na een grondige bevraging van de situatie kan er tijdelijk onderdak geboden worden in een crisiswoning.
Tijdens de kantooruren kan je terecht in het Sociaal Huis Oudenaarde
Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde
055/460.640 - info@ocmwoudenaarde.be
Na de kantooruren gebeurt de aanmelding via de Lokale Politie Vlaamse Ardennen.
Voor meer inlichtingen kan men eveneens terecht op 055/460.640
crisisopvangnetwerk@cawzuidoostvlaanderen.be

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com