Crisisopvangnetwerk

WAT IS HET CRISISOPVANGNETWERK VLAAMSE ARDENNEN?
Het OCMW van Oudenaarde maakt deel uit van het crisisopvangnetwerk Vlaamse Ardennen.  Het netwerk biedt crisisopvang aan personen die zich in een acute noodsituatie bevinden en daardoor een tijdelijk onderdak nodig hebben.
Heel vaak gaat het over het ontbreken van huisvesting, gepaard met materiële, relationele en psychosociale problemen.  Personen met een psychiatrische of ernstige verslavingsproblematiek worden rechtstreeks doorverwezen naar de PAAZ-AZ Glorieux Ronse.

In eerste instantie is de begeleiding gericht op een kortverblijf in de crisiswoning.  Een termijn is moeilijk te bepalen.

De betrokken OCMW’s stellen verschillende crisiswoningen ter beschikking.  Voor het gebruik van de woning wordt een vast bedrag per dag gevraagd.

VOOR WIE?
Inwoners van Oudenaarde die in een acute woonnoodsituatie verkeren.

WAT DOET HET CRISISOPVANGNETWERK?
- Tijdelijk onderdak in een crisiswoning.
- Door vraagverheldering zoeken naar concrete oplossing op korte termijn.
-  Psychosociale ondersteuning bieden.
- Doorverwijzen naar de verschillende diensten naargelang de problematiek.

AANVRAGEN
De aanvraag gebeurt steeds via de sociale dienst van het OCMW Oudenaarde en na een grondige bevraging van de situatie kan er tijdelijk onderdak geboden worden in een crisiswoning.

© 2013 | Webdesign by RedBit.agency