Dagprijs

Met ingang van 1 januari 2023 bedraagt de dagprijs 62,05 euro/dag/persoon.
 
In de dagprijs zijn de minimale kostprijselementen, zoals bepaald in de bijlage van het ministerieel besluit tot bepaling van de samenstelling van de dagprijs, de extra vergoedingen en de voorschotten ten gunste van derden aangerekend in de woonzorgcentra van 9 december 2009, aangevuld met:
- het gebruik van (bad)handdoeken en washandjes
- huur van flatscreen-tv en tv-abonnement
- internetaansluiting en –toegang
- huur van koelkast
- huur van telefoontoestel
 
Volgende zaken zijn niet in de verblijfsdagprijs begrepen:
- was en stomerij van het persoonlijk linnen
- de oplegkosten voor dokter en geneesmiddelen
- de mutualiteitbijdragen
- de kosten voor de kapper
- de kosten ten gunste van derden (labo, uitstappen,…)
- het gebruik van dranken buiten deze voorzien bij de maaltijden, met uitzondering van drinkbaar water
- de kosten van externe paramedici, met uitzondering van de kine-prestaties voor erkende RVT-bewoners.
 
Voor het gebruik van volgende voorzieningen worden supplementen aangerekend:
1. Telefoon op de kamer: abonnementsgeld van € 8,50 per maand, de gesprekken worden
doorgerekend aan het tarief dat het OCMW aan haar telecomprovider dient te betalen.
2. Was van persoonlijk linnen door de externe wasserij: € 2,00/verblijfsdag.
3. Voor het gebruik van de TV afstandsbediening wordt er een waarborg van € 20,00
aangerekend die u terugkrijgt bij inlevering.
4. Borg voor elektronische sleutel: € 10,00/sleutel, die u terugkrijgt bij inlevering.
 
Bij een afwezigheid van minstens 24 uur wordt er een korting van 30%/dag toegekend. De korting is een vermindering voor niet gebruikte leveringen en diensten.
De dag van opname wordt aan een nieuwe bewoner een korting 50% van de dagprijs voor die dag toegekend.
 
Bij overlijden van de bewoner beschikken de familie/erfgenamen over 5 dagen om de kamer te ontruimen. Gedurende deze periode wordt de dagprijs met een korting van 50%/dag toegekend.
 
Indien u als echtpaar/wettelijk samenwonenden in het wzc verblijft, wordt een korting van 2,5%/bewoner/dag toegekend.
 
Deze prijs kan jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd.
© 2013 | Webdesign by RedBit.agency