Dienst Aankoop en Patrimonium

Dienst Aankoop
Alle dossiers in verband met werken, leveringen en diensten ten behoeve van alle diensten van het OCMW worden gecentraliseerd op de dienst Aankoop.
Hierbij wordt rekening gehouden met de wetgeving op de overheidsopdrachten en met de voorziene budgetten.

Dienst Patrimonium
Deze dienst beheert de gronden, bossen en gebouwen van het OCMW.
Dit patrimonium omvat :
- ca. 350 ha grond, hoofdzakelijk gebruikt voor landbouwdoeleinden en verpacht aan een 135-tal pachters
- ca. 110 ha bos. De recreatief meest belangrijke boscomplexen zijn het Brakelbos en het Koppenbergbos. Deze bossen zijn toegankelijk voor wandelaars en er zijn speelzones voorzien.
- 2 hofsteden te Machelen en te Boekhoute
- de woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant en de groep van assistentiewoningen Leupeheem
- het historisch waardevol O.L.Vrouwehospitaal en kapel en het mooie 17de eeuwse Bisschopskwartier met aanpalend poortgebouw

Diensthoofd aankoop en patrimonium :
Catherine Scheerlinck
Tel. : 055 460 630
cs@ocmwoudenaarde.be

Deskundige topograaf:
Eddy De Vrieze
Tel. : 055 460 632
edv@ocmwoudenaarde.be

Administratief medewerker:
Dorien van Coppenolle
Tel. : 055 460 633
dvc@ocmwoudenaarde.be

Administratief medewerker:
Anne-Michèle De Cleene
Tel. : 055 460 631
amdc@ocmwoudenaarde.be


Fax dienst aankoop en patrimonium : 055 460 609

 


 

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com