Dienst Huisvesting

Voor alle vragen en problemen rond wonen en huren kan je terecht bij de Dienst Huisvesting.
De dienst staat in voor tijdelijke huisvesting en voor toekenning of hulp bij het aanvragen van allerlei premies huisvesting van de Federale Overheid, Vlaams Gewest, provincie of toelagen huisvesting van het OCMW.

Het OCMW Oudenaarde en de Sociale Huisvestingsmaatschappij “De Vlaamse Ardennen" hebben een samenwerkingsovereenkomst waarin concrete afspraken werden vastgelegd met als doel de samenwerking tussen beide organisaties te optimaliseren en de gemeenschappelijke cliënten te begeleiden.

Het OCMW Oudenaarde is eveneens aangesloten bij het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen. Het Sociaal Verhuurkantoor verhuurt woningen die voldoen aan de noodzakelijke comfortvereisten tegen een redelijke huurprijs aan alleenstaanden en gezinnen met een laag inkomen.

Naast andere externe partners werkt de dienst huisvesting nauw samen met het CAW Oost-Vlaanderen en dit in het kader van het crisisopvangnetwerk en de proactieve woonbegeleiding

VOORWAARDEN PREMIES ROND HUISVESTING

Gezien de verscheidenheid van voorwaarden en documenten neem je best vooraf contact op.

AANVRAGEN?

Telefonisch of zich persoonlijk aanmelden in het Sociaal Huis Oudenaarde
Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde
055/460.640 - [email protected] 

© 2013 | Webdesign by RedBit.agency