Dienst Schuldbemiddeling

De Regionale Dienst voor schuldbemiddeling is een samenwerkingsverband van een groep van 12 OCMW's uit de regio Vlaamse Ardennen. Het betreft de OCMW's van Oudenaarde, Kluisbergen, Ronse, Kruishoutem, Zingem, Horebeke, Maarkedal, Zwalm, Wortegem-Petegem, Lierde, Brakel en Zottegem. De dienst bestaat momenteel uit twee juristen en een maatschappelijk werker, die zich specialiseren in schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling en samenwerken met de sociale diensten van de verschillende OCMW's.

Ondersteuning van de Sociale Dienst

De medewerkers van de dienst schuldbemiddeling geven juridisch advies aan de maatschappelijk werkers van de verschillende sociale diensten, in de dossiers budgetbegeleiding-budgetbeheer-collectieve schuldenregeling.
Zij formuleren een antwoord op juridische vragen die verband houden met schuldbemiddeling.

Collectieve schuldenregeling

Wie te kampen heeft met schuldoverlast kan, onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde omstandigheden, aan de rechter een collectieve schuldenregeling vragen.

Als de rechter de collectieve schuldenregeling toestaat, zal hij een schuldbemiddelaar aanstellen.  Deze moet er dan voor zorgen dat de schulden, in de mate van het mogelijke, afbetaald worden en dat de schuldenaar en zijn gezin een menswaardig bestaan kunnen blijven leiden.  In het geval de Arbeidsrechtbank het OCMW aanstelt als schuldbemiddelaar, dan treden de medewerkers van de Dienst Schuldbemiddeling op als schuldbemiddelaar.

Elke inwoner van Oudenaarde, Kluisbergen, Ronse, Kruishoutem, Zingem, Horebeke, Maarkedal, Zwalm, Wortegem-Petegem, Lierde, Zottegem en Brakel kan hier terecht voor :

-    informatie over de wet op de collectieve schuldenregeling
-    hulp bij het opstellen van een verzoek tot collectieve schuldenregeling
-    het beheer van zijn dossier collectieve schuldenregeling, als de Arbeidsrechtbank het OCMW heeft aangesteld als schuldbemiddelaar.

Dit kan op afspraak of na doorverwijzing door de maatschappelijk werker van de Sociale Dienst.

De schuldbemiddelaars van de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling zijn door de Raad aangesteld als de personen die de dossiers collectieve schuldenregeling beheren, telkens het OCMW wordt aangesteld als schuldbemiddelaar.
 
Contact
U kan bij de Regionale Dienst terecht op afspraak en na doorverwijzing door de maatschappelijk werker van de sociale dienst.
 
Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling ‘Vlaamse Ardennen’
Laurence De Vijlder
Meerspoort 30
9700 Oudenaarde
Fax : 055 460 659
 
 
Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling 'Vlaamse Ardennen'

Laurence De Vijlder - juriste
055 460 657
ldv@ocmwoudenaarde.be

Maja Mestdagh - juriste
055 460 656
mm@ocmwoudenaarde.be

Gwen Jooris - maatschappelijk assistente
055 460 658
© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com