Dienst welzijn voor senioren en personen met een beperking


Vanaf 1 februari 2016 kan je in Het Sociaal Huis Oudenaarde terecht voor:

  • de aanvraag van je pensioen als werknemer, zelfstandige en de inkomensgarantie voor ouderen
  • de aanvraag van tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid (inkomensvervangende en integratietegemoetkoming, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)
  • de aanvraag van attesten bij de FOD Sociale Zekerheid
  • de aanvraag van de parkeerkaart
  • de aanvraag van sociale en fiscale voordelen (o.a. het sociaal tarief voor kabeldistributie, sociaal telefoontarief, het sociaal tarief voor gas en elektriciteit en water, de vermindering van de onroerende voorheffing en de personenbelasting, de fiscale voordelen op autovoertuigen, de vrijstelling van het gebruik van de autogordel, andere voordelen voor senioren en personen met een handicap)
  • tussenkomst in rusthuiskosten (na sociaal onderzoek)
  • tussenkomst in begrafeniskosten (na sociaal onderzoek)
     

Contactgegevens: Sociaal Huis, Meerspoort 30, tel 055 460 640 - Herlinde Vanwynsberghe en Marina Bormans
Open: elke voormiddag van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur en in de namiddag op afspraak

Zitdagen pensioendienst en FOD Sociale Zekerheid:
De zitdagen van de Rijksdienst voor Pensioenen, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen en de FOD Sociale Zekerheid gaan vanaf 1.02.2016 door in het Woon-en Zorgcentrum “De Meerspoort”, Meerspoort 30
RSVZ (zelfstandigen): 1e dinsdag van de maand  van 13u tot 15u
RVP (werknemers): 1e dinsdag van de maand van 13u tot 15u30
FOD Sociale Zekerheid (tegemoetkomingen personen met een handicap): 3e dinsdag van de maand van 13u tot 14u

Bij de dienst behoren ook volgende taken:
* sociale commissie
* seniorenadviesraad
* adviesraad ontwikkelingssamenwerking
* gezondheidsprojecten

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com