Disclaimer

De inhoud van onze e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen. Indien U per vergissing e-mails ontvangt, gelieve deze e-mails en hun toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopieren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhouden en van de toegevoegde bestanden, is ten strengste verboden.

De inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn uitsluitend van informatieve waarde en kunnen geen enkele verbintenis vanwege het OCMW Oudenaarde tot stand brengen.
Verbintenissen kunnen enkel tot stand gebracht worden via de klassieke briefwisseling, ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Wij bevestigen dat de e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn gecontroleerd op computervirussen wat niet garandeert dat ze volledig vrij zijn van computervirussen.

© 2013 | Webdesign by RedBit.agency