Financiële Dienst

De financieel beheerder en de financiële dienst staan in voor het opstellen, in overleg met het managementteam, van:
- het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan
- het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen
- het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen
- het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekening;
- het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin;
- met behoud van de toepassing van artikel 99, §3, het thesauriebeheer.

Verder staan de financieel beheerder en financiële dienst in volle onafhankelijkheid in voor:
- de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig het visum werkingskader
- het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de ontvangsten.

Financieel directeur :
Saskia Van Cauwenberghe

Adjunct-financieel directeur :
Piet De Rijcke
Tel. : 055 460 612
 

MEDEWERKERS
Hoofddeskundige boekhouding - Systeembeheerder :
Andy De Schampheleire
Tel. : 055 460 613
 

Administratieve medewerkers :
Hilde De Keyzer
Henny Lagae
Vera Stevens

CONTACT
Sociaal Huis
Meerspoort 30
9700 Oudenaarde
Tel.: 055 460 640
 

© 2013 | Webdesign by RedBit.agency