Financiële hulp voor asielzoekers

In uitzonderlijke gevallen worden asielzoekers, in het kader van het spreidingsplan, aan een OCMW toegewezen voor financiële hulp.  Zij ontvangen van het OCMW een levensminimum equivalent aan het leefloon.  Ook geregulariseerde vreemdelingen die in Oudenaarde wonen en niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken, kunnen een dergelijke financiële steun aanvragen.
De hulpverlening aan asielzoekers en vreemdelingen is uiteraard meer dan alleen de financiële steun.
De sociale dienst staat ook in voor:
 
-   helpen zoeken naar geschikte huisvesting
-   taallessen
-   schuldbemiddeling
-   opvolgen van de asielprocedure
-   begeleiden in de zoektocht naar werk
-   bevorderen van de integratie
-   opvolgen van medische problemen
-   contactpersoon tussen scholen en betrokkenen

-   wegwijs maken in de sociale zekerheid (inschrijven bij mutualiteit, ...)

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com