Infoloket welzijn en senioren

WAT?
Bij het infoloket welzijn en senioren kan je terecht voor:

  • inlichtingen en aanvraag van je pensioen als werknemer, zelfstandige en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • inlichtingen en aanvraag inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (FOD sociale zekerheid)
  • aanvraag verhoogde kinderbijslag (FOD sociale zekerheid)
  • inlichtingen en aanvraag zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger THAB - Vlaamse Sociale Bescherming)
  • de aanvraag van de parkeerkaart
  • de aanvraag van sociale en fiscale voordelen (o.a. het sociaal tarief voor kabeldistributie, sociaal telefoontarief, het sociaal tarief voor gas en elektriciteit en water, de vermindering van de onroerende voorheffing en de personenbelasting, de fiscale voordelen op autovoertuigen, de vrijstelling van het gebruik van de autogordel, andere voordelen voor senioren en personen met een handicap)
  • tussenkomst in verblijfskosten van een woonzorgcentrum (na sociaal onderzoek)
  • tussenkomst in begrafeniskosten (na sociaal onderzoek)
  • inlichtingen en aanvraag van de mantelzorgpremie


CONTACT
Ten gevolge van de coronamaatregelen werkt het infoloket uitsluitend op afspraak.
Het infoloket is gesloten van maandag 27 juli tot vrijdag 31 juli 2020.

Sociaal Huis
Meerspoort 30
9700 Oudenaarde
Tel.: 055 460 640
E-mail: welzijnensenioren@ocmwoudenaarde.be

Gelieve steeds uw identiteitskaart en de pincode ervan mee te brengen.

Zitdagen pensioenpunt:
RSVZ (zelfstandigen): 1e dinsdag van de maand - van 13u00 tot 15u00
FPD (werknemers): 1e dinsdag van de maand - van 13u00 tot 15u30
Bovenstaande regeling is momenteel niet van toepassing. Ten gevolge van de coronamaatregelen gaan de zitdagen van de pensioendiensten voorlopig niet door.

Zitdag FOD Sociale Zekerheid:
Tegemoetkomingen personen met een handicap: 3e dinsdag van de maand - van 13u00 tot 14u00
Er is geen zitdag in juli 2020. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op dinsdag 18 augustus 2020.

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com