Infoloket welzijn en senioren

WAT?
Bij het infoloket welzijn en senioren kan je terecht voor:

 • - inlichtingen en aanvraag van je pensioen als werknemer, zelfstandige en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • - inlichtingen en aanvraag inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (FOD sociale zekerheid)
 • - aanvraag verhoogde kinderbijslag (FOD sociale zekerheid)
 • - inlichtingen en aanvraag zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger THAB - Vlaamse Sociale Bescherming)
 • - de aanvraag van de parkeerkaart
 • - de aanvraag van sociale en fiscale voordelen (o.a. het sociaal tarief voor kabeldistributie, sociaal telefoontarief, het sociaal tarief voor gas en elektriciteit en water, de vermindering van de onroerende voorheffing en de personenbelasting, de fiscale voordelen op autovoertuigen, de vrijstelling van het gebruik van de autogordel, andere voordelen voor senioren en personen met een handicap)
 • - tussenkomst in verblijfskosten van een woonzorgcentrum (na sociaal onderzoek)
 • - tussenkomst in begrafeniskosten (na sociaal onderzoek)
 • - inlichtingen en aanvraag van de mantelzorgpremie
   

CONTACT
Iedere dag van 8u30 tot 12u00
In de namiddag op afspraak
OPGELET ! : Het infoloket welzijn en senioren is gesloten van maandag 24 tem vrijdag 28 december 2018.

Sociaal Huis
Meerspoort 30
9700 Oudenaarde
Tel.: 055 460 640
E-mail: welzijnensenioren@ocmwoudenaarde.be

Gelieve steeds uw identiteitskaart en de pincode ervan mee te brengen.

Zitdagen pensioenpunt:
RSVZ (zelfstandigen): 1e dinsdag van de maand - van 13u00 tot 15u00
FPD (werknemers): 1e dinsdag van de maand - van 13u00 tot 15u30
OPGELET ! : Op dinsdag 2 januari 2019 zal er geen zitdag van pensioenpunt doorgaan. De volgende zitdag vindt plaats op dinsdag 5 februari 2019.

Zitdag FOD Sociale Zekerheid:
Tegemoetkomingen personen met een handicap: 3e dinsdag van de maand - van 13u00 tot 14u00
OPGELET ! : Op dinsdag 16 oktober 2018 zal er geen zitdag van FOD personen met een handicap doorgaan.

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com