Infoloket welzijn en senioren

WAT?
Bij het infoloket welzijn en senioren kan je terecht voor:

  • inlichtingen en aanvraag van je pensioen als werknemer, zelfstandige en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • inlichtingen en aanvraag inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (FOD sociale zekerheid)
  • inlichtingen en aanvraag zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger THAB - Vlaamse Sociale Bescherming)
  • de aanvraag van de parkeerkaart
  • de aanvraag van sociale en fiscale voordelen (o.a. het sociaal tarief voor kabeldistributie, sociaal telefoontarief, het sociaal tarief voor gas en elektriciteit en water, de vermindering van de onroerende voorheffing en de personenbelasting, de fiscale voordelen op autovoertuigen, de vrijstelling van het gebruik van de autogordel, andere voordelen voor senioren en personen met een handicap)
  • tussenkomst in verblijfskosten van een woonzorgcentrum (na sociaal onderzoek)
  • tussenkomst in begrafeniskosten (na sociaal onderzoek)
  • inlichtingen en aanvraag van de mantelzorgpremie


CONTACT:
Het infoloket werkt uitsluitend op afspraak.

Sociaal Huis
Meerspoort 30
9700 Oudenaarde
Tel.: 055 460 640
E-mail: [email protected]

Gelieve steeds uw identiteitskaart en de pincode ervan mee te brengen.

ZITDAGEN PENSIOENPUNT:

Hebt u een vraag over uw pensioen?

Als u vragen hebt over uw pensioen, kijkt u best eerst op mypension.be. U vindt er veel nuttige informatie (pensioendatum, raming van het bedrag, de betaaldata, …).

Hebt u geen toegang tot mypension.be of vindt u niet wat u nodig hebt?

Bel dan de gratis Pensioenlijn 1765 of neem contact op met het infoloket.

Wilt u toch liever een pensioenexpert ontmoeten?

Elke eerste dinsdag van de maand komt een pensioenexpert van de Rijksdienst voor Pensioenen langs in het sociaal huis. Het Pensioenpunt is enkel op afspraak om te vermijden dat u moet wachten. Dit laat onze expert ook toe om uw dossier eventueel voor te bereiden. Om een afspraak te maken, dient u te bellen naar de gratis Pensioenlijn 1765. De medewerker van de Pensioendienst zal u vragen waarom u een afspraak wilt.

RSVZ (zelfstandigen): 1e dinsdag van de maand - op afspraak in de namiddag
FPD (werknemers): 1e dinsdag van de maand - op afspraak in de namiddag

ZITDAG FOD SOCIALE ZEKERHEID:

Tegemoetkomingen personen met een handicap: 3e dinsdag van de maand - van 13u00 tot 15u00.
U kan vrij langskomen en hoeft geen afspraak te maken.

 

© 2013 | Webdesign by RedBit.agency