Juridische eerstelijnsbijstand

Gratis juridische eerstelijnshulp (Gratis Advocaten Advies)

Het gaat om een eerste ondersteuning te bekomen voor uw probleem. De adviezen worden verleend door een advocaten, gebonden aan hun beroepsgeheim. Iedereen - ongeach het inkomen - die een concrete vraag heeft, komt hiervoor in aanmerking.

Men kan er een antwoord krijgen op eenvoudige juridische vragen zoals :

  • Hoe moet ik reageren op een aangetekende brief?
  • Een deurwaarder legt beslag op mijn bezittingen, wat nu?
  • Wij hebben echtelijke moeilijkheden en willen scheiden, wat nu?
  • Wat zijn mijn rechten/plichten als ouder/kind?

 

Voor dit gratis eerste oriënterend juridisch advies kan u terecht:

- elke donderdagnamiddag van 13 tot 15 uur in het Gerechtsgebouw Oudenaarde in de Bourgondiëstraat 5 (tel. 0456 25 49 42)

- elke eerste dinsdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur in het Sociaal Huis in Meerspoort 30 in Oudenaarde na afspraak via 055 46 06 40.

Folder juridisch advies 2022.pdf
© 2013 | Webdesign by RedBit.agency