Juridische tweedelijnsbijstand

Bijstand van een advocaat (pro-deo)

Wanneer er nood is aan de bijstand van een advocaat om u te verdedigen en uw rechten te doen naleven dan kan u de volledige of gedeeltelijke kosteloze bijstand van een advocaat genieten als uw inkomen ontoereikend is.
Wie komt in aanmerking?
- alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen minder dan €1026 voor volledige kosteloosheid en minder dan €1317 voor gedeeltelijke kosteloosheid
- alleenstaanden met een persoon ten laste, gehuwden en samenwonenden (onder hetzelfde dak) met een maandelijks gezinsinkomen minder dan €1317 te verhogen met €194,39 per persoon ten laste voor volledige kosteloosheid en minder dan €1607 te verhogen met €194,39 per persoon ten laste voor gedeeltelijke kosteloosheid

Sommige categoriën komen automatisch in aanmerking met name
- personen die een leefloon of het equivalent leefloon genieten op vertoon van een attest van het OCMW
- personen die een inkomensgarantie voor ouderen genieten op vertoon van het attest van de Rijksdienst voor Pensioenen

Aanvragen ?

Zich persoonlijk aanmelden op het pro deo-bureau
Gerechtsgebouw, Bourgondiëstraat 5 - 9700 Oudenaarde
Elke dinsdag en donderdag van 10u00 – 12u00
In juli en augustus enkel op afspraak
GEEN telefonische raadplegingen

Meebrengen ?

Identiteitskaart
Uittreksel van gezinssamenstelling
Recent bewijs van inkomen, alsook dat van alle personen waarmee je samenwoont.
Bewijs van alle schulden die je ook effectief afbetaalt.

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com