Juridische tweedelijnsbijstand

Juridische tweedelijnsbijstand of kosteloze bijstand van een advocaat (pro-deo)

Wanneer er nood is aan de bijstand van een advocaat om u te verdedigen en uw rechten te doen naleven dan kan u de volledige of gedeeltelijke kosteloze bijstand van een advocaat genieten als uw inkomen ontoereikend is.
Wie komt in aanmerking? (cijfers geldig op 01/01/2021)
- alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen minder dan €1226 voor volledige kosteloosheid en minder dan €1517 voor gedeeltelijke kosteloosheid 
- alleenstaanden met een persoon ten laste, gehuwden en samenwonenden (onder hetzelfde dak) met een maandelijks gezinsinkomen minder dan €1517 te verhogen met €266,15 per persoon ten laste voor volledige kosteloosheid en minder dan €1807 te verhogen met €266,15 per persoon ten laste voor gedeeltelijke kosteloosheid

Sommige categoriën komen automatisch in aanmerking met name
- personen die een leefloon of het equivalent leefloon genieten op vertoon van een attest van het OCMW
- personen die een inkomensgarantie voor ouderen genieten op vertoon van het attest van de Rijksdienst voor Pensioenen

Aanvragen?

Zich persoonlijk aanmelden op het pro deo-bureau
Gerechtsgebouw, Bourgondiëstraat 5 - 9700 Oudenaarde
Elke donderdagnamiddag van 13 tot 15 uur
GEEN telefonische raadplegingen

Meebrengen ?

Identiteitskaart
Uittreksel van gezinssamenstelling
Bewijs van inkomen, alsook dat van alle personen waarmee je samenwoont van de laatste 2 maanden                                                                          Laatste aanslagbiljet personenbelasting

 

Folder juridisch advies 2022.pdf
© 2013 | Webdesign by RedBit.agency