Mantelzorgpremie

WAT?
Het OCMW verleent een toelage aan personen of gezinnen die bij hen thuis een bejaarde 75+ verzorgen die hulpbehoevend is.

VOORWAARDEN?
Om aanspraak te kunnen maken op deze toelage moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan :

ten aanzien van de bejaarde:
- minstens 75 jaar oud zijn
- in rechte lijn of zijlijn een bloed- of aanverwant zijn in de eerste of tweede graad met de aanvrager
- aangewezen zijn op verzorging en hulp bij normale dagelijkse handelingen

ten aanzien van de aanvrager:
- in de stad Oudenaarde gedomicilieerd zijn en er ook effectief woonachtig zijn.
- een beperkt gezamenlijk belastbaar inkomen (aanvrager + bejaarde) hebben.

De toelage bedraagt € 2,48 per kalenderdag met een maximum van € 619,73 per jaar.

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com