Minder Mobielen Centrale

MINDER MOBIELEN CENTRALE

WAT IS DE MINDER MOBIELEN CENTRALE (MMC)?
De Minder Mobielen Centrale (MMC) richt zich tot personen met een beperkt inkomen die verplaatsingsmoeilijkheden hebben.
Iedereen die wenst beroep te doen op deze dienstverlening, betaalt hiervoor een jaarlijks lidgeld.  Alsook wordt er een kilometervergoeding betaald, rechtstreeks aan de chauffeur.
De Minder Mobielen Centrale is geen gewone taxidienst en ook geen tegenhanger van ziekenwagendiensten.

VOORWAARDEN

- inwoner van Oudenaarde zijn
- vervoersproblemen hebben omwille van ziekte, leeftijd, handicap,..
- het inkomen <2x het bedrag leefloon
- geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of wonen waar het openbaar vervoer niet voorhanden is

AANVRAGEN?
Telefonisch aanmelden in het Sociaal Huis Oudenaarde
Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde
055/460.640 - [email protected] 
08u30 – 12u00 : op afspraak
MEEBRENGEN?

Identiteitskaart
Bewijs van inkomen van alle personen waarmee je samenwoont

© 2013 | Webdesign by RedBit.agency