Missie

Wzc Meerspoort en Wzc Scheldekant zijn woonzorgcentra van OCMW Oudenaarde.

We streven ernaar een thuisvervangende huiselijke woonomgeving te zijn, waar de bewoners zich goed voelen, kunnen wonen en leven en bezoekers altijd welkom zijn.

Ouderen die, ondanks een hedendaags aanbod aan thuiszorgdiensten, niet meer alleen of bij familie kunnen of willen wonen, worden hier opgenomen ongeacht hun hulpbehoevendheid.
Rekening houdend met de individuele mogelijkheden en beperkingen, proberen we het algemeen welzijn en de zelfredzaamheid van de bewoners te behouden en te verhogen.
Bovenop een brede waaier aan basisdiensten en voorzieningen, bieden wij aan de bewoners zorg op maat, zowel op fysisch, psychisch als sociaal vlak.

Om onze opdracht zo goed mogelijk te kunnen vervullen, werken onze medewerkers samen met bewoners, familie en andere externen.

Wij stimuleren en ondersteunen het werken met vrijwilligers.

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com