missie en visie

 

Het centrum voor dagverzorging biedt zorg aan personen voor wie de zorg thuis moeilijker wordt of waarvan de mantelzorgers een beetje tijd voor zichzelf willen inbouwen.

 

Huiselijk en geborgen

We creëren een zo huiselijk mogelijke sfeer waarin elke gebruiker zich steeds geborgen en veilig voelt.

Autonomie

Onze hulp-en dienstverlening stimuleert de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid van de gebruiker en respecteert de individuele levensstijl.

Respect

Wij eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker. Wij hebben respect voor de persoonlijke vrijheid en de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Tezamen

Elke gebruiker mag zijn sociaal netwerk voortzetten, nieuwe relaties ontwikkelen en vrij bezoek ontvangen. Familieleden en vrienden worden bij het verdere levensverhaal van de gebruiker betrokken.

© 2013 | Webdesign by RedBit.agency