Missie Visie


Bovenstaande slogan bevat de kernwaarden van onze missie en visie. Dagelijks worden onze medewerkers aangespoord om deze hard te maken. Elke letter weerspiegelt één aspect van onze missie visie.

Huiselijk en geborgen
We creëren een zo huiselijk mogelijke sfeer waarin elke bewoner zich steeds geborgen en veilig voelt.

Autonomie
Onze hulp-en dienstverlening stimuleert de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid van de bewoner en respecteert de individuele levensstijl.

Respect
Wij eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer van de bewoner. Wij hebben respect voor de persoonlijke vrijheid en de eigen verantwoordelijkheid van de bewoner.

Tezamen
Elke bewoner mag zijn sociaal netwerk voortzetten, nieuwe relaties ontwikkelen en vrij bezoek ontvangen. Familieleden en vrienden worden bij het verder levensverhaal van de bewoner betrokken.

© 2013 | Webdesign by RedBit.agency