Ondernemer in moeilijkheden

Ook als ondernemer in moeilijkheden kan u terecht bij onze diensten.

- Indien uw netto inkomsten minder zijn dan het bedrag van de categorie van leefloon die overeenstemt met uw gezinssituatie, kan u in aanmerking komen voor financiële ondersteuning door middel van een leefloon. Het leefloon is immers een gewaarborgd minimum voor iedereen om over voldoende te beschikken om van te leven, zich te huisvesten en zich te voeden.

- Daarnaast kan het team budgethulpverlening u ondersteunen om een overzicht van uw financiële situatie op te stellen en eventueel afbetalingsplannen aan te vragen.

Omdat de regelgeving voor zelfstandigen bijzonder complex is, verwijzen wij graag naar onderstaande diensten voor een meer gespecialiseerde begeleidng.

  • DYZO vzw - https://www.dyzo.be/
    Dyzo vzw biedt integrale begeleiding aan ondernemers in moeilijkheden. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn na hinder bij werken, wegens ziekte, dwaling of bedrog. Samen met de ondernemer onderzoekt Dyzo of de onderneming kan worden gered. De organisatie wijst op wettelijke mogelijkheden voor bescherming tegen schuldeisers, reikt manieren aan om kosten te verminderen en bekijkt de wegen naar krediet. Na een faillissement is uiteraard ook een nieuwe start mogelijk. Dan creëert Dyzo mee kansen om een nieuwe onderneming te starten.
     
  • Boeren op een kruispunt - https://www.boerenopeenkruispunt.be/
    Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie voor alle Vlaamse boeren en tuinders in nood. De organisatie heeft tot doel om alle Vlaamse land- en tuinbouwers gratis te begeleiden bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen. De organisatie kent het landbouwleven en weet dat op een land- en tuinbouwbedrijf het bedrijfsleven nauw verbonden is met het gezinsleven. Gezien de specifieke situatie zijn bedrijfsgebonden problemen dikwijls gecombineerd met persoonsgebonden moeilijkheden. ‘Boeren op een Kruispunt’ gaat daarom uit van een globale aanpak op basis van een duidelijk actieplan, dat door hen of samen met bestaande steunpunten wordt opgesteld en uitgewerkt.

 

Meer gerichte informatie voor ondernemers vindt u ook op de website van het vlaams agentschap innoveren en ondernemen - https://www.vlaio.be/nl

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com