Personenalarmsysteem

Het personen-alarmtoestel wordt thuis aan het telefoontoestel verbonden en biedt de gebruiker de mogelijkheid om vanuit zijn woning een noodoproep uit te zenden. Deze noodoproep komt terecht bij een hulpcentrale die telefonisch contact zoekt met een aantal mogelijke hulpverleners ( familie, buren, huisarts, ...).
Het personen-alarmtoestel is bestemd voor zelfstandig wonende bejaarden, maar kan ook dienen voor gehandicapten, chronisch zieken, … als tijdelijk hulpmiddel gedurende een nazorgperiode ten gevolge van een geneeskundige behandeling.
Er wordt een vergoeding gevraagd in verhouding met het inkomen.

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com