Raad voor maatschappelijk welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, die door de Gemeenteraad voor een periode van 6 jaar verkozen wordt. De Raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn behoort, tenzij de wet het anders bepaalt.
De Raad vergadert maandelijks en neemt beslissingen inzake het te voeren beleid, de financiën en het personeel. De zitting is openbaar, met uitzondering van de persoonsgebonden materies.

Samenstelling Raad

Voorzitter


Stefaan Vercamer
OCMW-voorzitter Oudenaarde
Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde
(055)46 06 11 - fax: (055)46 06 09


thuis: G. Merchierstraat 37 - 9700 Oudenaarde
(0496)29 94 29

www.stefaanvercamer.be
vvt-svc@kamer.cdenv.be
 

CD&V

 


Raadsleden
Carine De Potter
Boskant 37 - 9700 Oudenaarde
(0496)18 13 68
CD&V  
     
Wouter Decoodt
(0486)37 49 03
wouter.decoodt@proximus.be
 GROEN  
     


Kathy Janssens
Galgestraat 90 - 9700 Oudenaarde
(0484)50 07 21
kathy-janssens@porreye.be

Open VLD
     

Eric Martens
Beverestraat 67 - 9700 Oudenaarde
(055)31 10 61

martenseric@outlook.com


Open VLD
     
Pieter-Jan Van De Weghe
Tacambaroplein 2 - 9700 Oudenaarde
(0497)39 27 08
pieterjan.vandeweghe@gmail.com

http://vandeweghepieterjan.wix.com/11

Open VLD
     


Wim Dhont
Kortrijkstraat 18 - 9700  Oudenaarde
(0468)15 58 02
wim.dhont@worldonline.be

 


N-VA 
     

David Vanden Bossche
Meidoornstraat 22 - 9700 Oudenaarde
(0478)43 62 06
vandenbosschedavid2105@gmail.com

SP.A
     


Christine Vandriessche
Ohiostraat 90 - 9700 Oudenaarde
(055)31 10 47
p7@telenet.be


CD&V
     


Julien Opsomer
Kasteelstraat 12/0102 - 9700 Oudenaarde
(0494)38 59 51
 


Open VLD
     


Tom Wittebroodt
Wortegemstraat 1 - 9700 Oudenaarde
(0477)52 57 64
Wittebroodt.tom@skynet.be


Open VLD

 

 

 

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com