Recht op financiële bijstand

Indien het leefloon of het inkomen niet voldoende is om in het onderhoud te voorzien dan kan het OCMW aanvullende financiële bijstand verstrekken.

  • tegemoetkoming in de verblijfskosten in onthaaltehuizen voor daklozen,
  • tegemoetkoming in de huishuur, de huurwaarborg,
  • tegemoetkoming in de medische kosten en de kosten voor geneesmiddelen,
  • tegemoetkoming in de mutualiteitsbijdragen,
  • tegemoetkoming in de verwarmingskosten,
  • tegemoetkoming in de bijdragen voor gezins- en bejaardenhulp,
  • tegemoetkoming in de verblijfskosten in een rustoord,
  • voorschotten op pensioen, werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag,....
  • tegemoetkoming in de schoolkosten.
© 2013 | Webdesign by RedBit.agency