Recht op maatschappelijke integratie

Het bestaansminimum wordt sedert 01 oktober 2002 recht op maatschappelijke integratie genoemd.
Dit recht op maatschappelijke integratie omvat niet alleen een geldbedrag (het leefloon), maar ook het recht op een opleiding en/of tewerkstelling.

Als een leefloon wordt toegekend zal de sociale dienst samen zoeken naar een opleiding en/of tewerkstelling, aangepast aan de situatie en vaardigheden.
Extra aandacht gaat naar jongeren (< 25 jaar).
Er wordt een overeenkomst afgesloten waarbij naast de toekenning van een leefloon een engagement wordt gevraagd, waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt m.b.t. het voltooien van studies, het begeleiden naar een opleiding en/of tewerkstelling.

Voorwaarden:

  • Belg zijn, onderdaan EG, als vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, erkend vluchteling
  • meerderjarig zijn
  • geen of ontoereikende bestaansmiddelen hebben en niet in staat zijn om deze te verwerven
  • blijk geven van werkbereidheid tenzij dit om gezondheidsredenen onmogelijk is
  • zijn rechten laten gelden op sociale uitkeringen, zoals werkloosheid, pensioen, …
     

De actuele leeflooncategorieën/bedragen kan u hier terugvinden : Actueel bedragen

 

 

© 2013 | Webdesign by RedBit.agency