Rechtsbijstand

Gratis Juridisch Advies

De Commissie voor juridische bijstand organiseert wekelijks 2 zitdagen waar iedereen een gratis juridisch advies kan bekomen van een advocaat (ook telefonisch).

Men kan er een antwoord krijgen op vragen zoals :
- hoe moet ik reageren op een aangetekende brief
- een deurwaarder legt beslag op mijn bezittingen
- wij hebben echtelijke moeilijkheden en willen scheiden
- wat zijn mijn rechten/plichten als ouder/kind

Voor dit gratis advies kan u elke dinsdag en donderdag van 10.00u  tot 12.00u (behalve in juli en augustus) terecht in :
Het Justitiehuis - Lappersfort 1,  9700 OUDENAARDE
(nabij de Grote Markt – zijstraat Einestraat)
Tel.  055/312 144          Fax. 055/301 120

Bijstand van een advocaat (pro-deo)

Wanneer er nood is aan de bijstand van een advocaat om u te verdedigen en uw rechten te doen naleven dan kan u de kosteloze bijstand van een advocaat genieten als uw inkomen ontoereikend is.

Wie komt in aanmerking ?
- alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen minder dan € 659
- alleenstaanden met een persoon ten laste, gehuwden en samenwonenden (onder hetzelfde dak) met een maandelijks netgezinsinkomen minder dan  € 849 te verhogen met € 74 per persoon ten laste
- personen die een leefloon of het equivalent leefloon genieten als maatschappelijke bijstand op vertoon van een attest van het OCMW
- personen die een inkomensgarantie voor ouderen genieten op vertoon van het attest van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Voor een aanvraag gratis rechtsbijstand van een advocaat kan u elke dinsdag van 10.00u tot 12.00u terecht in het Gerechtsgebouw, Bourgondiëstraat 5 te 9700 Oudenaarde.

© 2013 | Webdesign by RedBit.agency