Regionale dienst voor schuldbemiddeling

De Regionale Dienst voor schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen is een samenwerkingsverband van een groep van 12 OCMW's uit de regio Vlaamse Ardennen. Het betreft de OCMW's van Oudenaarde, Kluisbergen, Ronse, Kruishoutem, Zingem, Horebeke, Maarkedal, Zwalm, Wortegem-Petegem, Lierde, Brakel en Zottegem.

WAT?
Ondersteuning van de Sociale Dienst
De medewerkers van de dienst schuldbemiddeling geven juridisch advies aan de maatschappelijk werkers van de verschillende sociale diensten in dossiers betreffende budgetbegeleiding, budgetbeheer en collectieve schuldenregeling en formuleren een antwoord op juridische vragen die verband houden met schuldbemiddeling.

Collectieve schuldenregeling
Wie te kampen heeft met schuldoverlast kan, onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde omstandigheden, aan de rechter een collectieve schuldenregeling vragen.

Als de rechter de collectieve schuldenregeling toestaat, zal hij een schuldbemiddelaar aanstellen.  Deze moet er dan voor zorgen dat de schulden, in de mate van het mogelijke, afbetaald worden en dat de schuldenaar en zijn gezin een menswaardig bestaan kunnen blijven leiden.

De schuldbemiddelaars van de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling zijn door de Raad aangesteld als de personen die de dossiers collectieve schuldenregeling beheren, telkens het OCMW wordt aangesteld als schuldbemiddelaar.

Daarnaast kan u voor onderstaande zaken ook terecht bij de Dienst Schuldbemiddeling:
- informatie over de wet op de collectieve schuldenregeling
- hulp bij het opstellen van een verzoek tot collectieve schuldenregeling

VOORWAARDEN
- Inwoner zijn van Oudenaarde, Kluisbergen, Ronse, Kruishoutem, Zingem, Horebeke, Maarkedal, Zwalm, Wortegem-Petegem, Lierde, Zottegem of Brakel.
- De wet bepaalt de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een collectieve schuldenregeling. Zo mag je onder meer geen handelaar (meer)   zijn en moet je te kampen hebben met een overmatige schuldenlast.

MEDEWERKERS
Juristen :
Laurence De Vijlder
Maja Mestdagh
Yeliz Güner

Maatschappelijk werker :
Gwen Jooris

CONTACT
Steeds op afspraak of na doorverwijzing door de maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling ‘Vlaamse Ardennen’
Sociaal Huis
Meerspoort 30
9700 Oudenaarde
Tel.: 055/460 657

Gelieve steeds een overzicht van alle schulden en bewijzen van uw inkomen en uitgaven mee te brengen.

© 2013 | Webdesign by RedBit.agency