Reglementen

Op deze pagina vindt u de onderaan de volgende documentatie in pdf-vorm :
 
- De deontologische code voor het OCMW-personeel (raadsbeslissing dd. 19 juni 2008)
- De deontologische code voor de OCMW-Raad (raadsbeslissing dd. 17 april 2013)
- Het huishoudelijk reglement van de OCMW-Raad (raadsbeslissing dd. 17 april 2013)
- De rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel van het Sociaal Huis (raadsbeslissing dd. 1 december 2011)
- De rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel van het WLZ de Meerspoort, het Lokaal Dienstencentrum, de serviceflats en Net-werk   (raadsbeslissing dd. 1 december 2011)
Deze documenten werden op 7 februari 2014 op de website geplaatst.
De ge-update rechtspositieregelingen werden op 24 november 2015 op de website pelaatst.

- Criteria toekenning kansenpas
- Reglemenent inzake financiële steunverlening energielevering
- Reglement personenalarmsysteem
- Reglement sociaal-pedagogische toelage
- Reglement sociale correctie serviceflats
- Sociale correctie MinInk
- Reglement sociale winkel
- Reglement tegemoetkoming huishuur
- Reglement tegemoetkoming in ziektekosten
- Reglement thuiszorgpremie
- Reglement LDC (WV2001)
- Reglement 'de Pelikaan' (WV2003)
- Reglement gebruik kapsalon (WV2002)
Deze documenten werden op 23 juni 2014 op de website geplaatst.
 
- Reglement voor leerwerknemers in het kader van een artikel 60-tewerkstelling
Dit document werd op 6 januari  2015 op de website geplaatst.

 
 

 
 
 
 


 

 

        

Deontologische code OCMW personeel.pdf Deontologische code OCMW raadsleden.pdf Huishoudelijk reglement OCMW-Raad.pdf Criteria voor toekenning kansenpas.pdf Reglement inzake financiële steunlevering energielevering.pdf Reglement personenalarmsysteem.pdf Reglement sociaal-pedagogische toelage.pdf Reglement sociale correctie serviceflats.pdf Sociale correctie MinInk.pdf Reglement sociale winkel.pdf Reglement tegemoetkoming huishuur.pdf Reglement tegemoetkoming in ziektekosten.pdf Reglement thuiszorgpremie.pdf Reglement LDC (WV2001).pdf Reglement 'de Pelikaan' (WV 2003).pdf Reglement gebruik kapsalon (WV2002).pdf Reglement leerwerknemers ikv tewerkstelling artikel 60.pdf Rechtspositieregeling OCMW (Algemeen).pdf Rechtspositieregeling OCMW (WZC- LDC - Net-Werk - Serviceflats).pdf
© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com