Reglementen

- De deontologische code voor het OCMW-personeel (raadsbeslissing dd. 19 juni 2008)
- De deontologische code voor de OCMW-Raad (raadsbeslissing dd. 17 april 2013)
- Het huishoudelijk reglement van de OCMW-Raad (raadsbeslissing dd. 17 april 2013)
- De rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel van het Sociaal Huis (raadsbeslissing dd. 1 december 2011)
- De rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel van het WLZ de Meerspoort, het Lokaal Dienstencentrum, de serviceflats en Net-werk   (raadsbeslissing dd. 1 december 2011)
Deze documenten werden op 7 februari 2014 op de website geplaatst.
De ge-update rechtspositieregelingen werden op 24 november 2015 op de website pelaatst.

- Reglemenent inzake financiële steunverlening energielevering
- Reglement personenalarmsysteem
- Reglement sociaal-pedagogische toelage
- Reglement sociale correctie serviceflats
- Sociale correctie MinInk
- Reglement sociale winkel
- Reglement tegemoetkoming huishuur
- Reglement tegemoetkoming in ziektekosten
- Reglement thuiszorgpremie
- Reglement LDC (WV2001)
- Reglement 'de Pelikaan' (WV2003)
- Reglement gebruik kapsalon (WV2002)
Deze documenten werden op 23 juni 2014 op de website geplaatst.
 
- Reglement voor leerwerknemers in het kader van een artikel 60-tewerkstelling
Dit document werd op 6 januari  2015 op de website geplaatst.

- Reglement kasbeheer
- Het huishoudelijk reglement van het Sociaal Huis mbt het in gebruik stellen van de lokalen
- Het huishoudelijk reglement gebruik zalen in OCMW Oudenaarde
- Reglement inzake verwerking van persoonsgegevens
- Herziening criteria kansenpas (OK-pas)
- Reglement thuiszorgpremie voor de mantelzorger
Deze documenten werden op 25 juli 2018 op de website geplaatst.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


 

 

        

© 2013 | Webdesign by RedBit.agency