Scholen

Indien u zich als school wil engageren voor de kansenpaswerking Oudenaarde, kan u de engagementsverklaring ondertekenen. Het convenant geeft meer informatie over de kansenpaswerking.

U kan als school het logo van de Ok pas vermelden op uw website, facebookpagina … Dit werkt drempelverlagend.

Via het document ‘terugbetaling scholen’ kan u de terugbetaling door OCMW Oudenaarde voor een tussenkomst Ok pas verkrijgen. De terugbetaling gebeurt één keer per maand.

Hierna kan u de nodige documenten terugvinden:
- Engagementsverklaring
- Convenant
- Logo Ok pas
- Terugbetaling

© 2013 | Webdesign by RedBit.agency