Verenigingen

Indien u zich als vereniging wil engageren voor de kansenpaswerking Oudenaarde, kan u de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. Op de samenwerkingsovereenkomst staat vermeld aan wie u dit dient te bezorgen. Eenmaal ondertekend door alle betrokken partijen (de vereniging en OCMW Oudenaarde) wordt dit document opnieuw aan u bezorgd.

Wij vragen aan de verenigingen om steeds het logo van Ok pas te vermelden op affiches, brochures, folders, website, facebookpagina … Dit werkt drempelverlagend.

Via het document ‘terugbetaling verengingen’ kan u de terugbetaling door OCMW Oudenaarde voor een tussenkomst van Ok pas verkrijgen. De terugbetaling gebeurt één keer per maand.

Hierna kan u de nodige documenten terugvinden:
- Samenwerkingsovereenkomst
- Terugbetaling
- Logo Ok pas

© 2013 | Webdesign by RedBit.agency