Verwarmingstoelage Federale Overheid (stookolietoelage)

De federale overheid kent jaarlijks een stookoliepremie toe aan mensen met een lager inkomen. De premie geldt enkel als men de woning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of met bulkpropaangas. De premie geldt niet voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet en niet voor propaan- of butaangas in gasflessen.
De aanvraag dient te gebeuren bij de Sociale Dienst binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof.

U kan voor een aanvraag terecht in het Sociaal Huis Oudenaarde, Meerspoort 30 en dit iedere voormiddag tussen 8.30u en 12u.

 

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com