Verwarmingstoelage OCMW

Het OCMW kent jaarlijks tijdens de maanden november en februari een verwarmingspremie toe. Mensen met een leefloon, een inkomen gelijk aan het bedrag leefloon of met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) kunnen terecht bij het OCMW voor deze toelage.
Tijdens de winterperiode wordt via een bericht in de kranten en de regionale pers de medewerking van de bevolking gevraagd om probleemsituaties i.v.m. verwarming, voeding,… bij gezinnen, alleenstaande bejaarden en gehandicapten te signaleren aan de Sociale Dienst.

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com