Visie

Bij de verwezenlijking van de missie van onze woonzorgcentra worden de door de Vlaamse Gemeenschap opgedragen sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen (SMK’s) ondersteund.
 
INSPRAAK
Inspraakmogelijkheid in de algemene werking en in de individuele hulp- en dienstverlening wordt zo ruim mogelijk uitgebouwd.
 
ZELFONTPLOOIING
Kansen worden gecreëerd tot behoud en ontwikkeling van de bewoner in zijn totaliteit door een aangepast activiteitenaanbod, sociale contacten, …
 
INTEGRATIE
De bewoner mag zijn/haar sociaal netwerk voortzetten, nieuwe relaties ontwikkelen en vrij bezoek ontvangen.
 
PRIVACY EN WAARDIGHEID
Het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer van de bewoner. Respect voor de persoonlijke vrijheid en de eigen verantwoordelijkheid van de bewoner.
Het verwerven en doorgeven van informatie met respect voor de privacy van de bewoner en familie.
Een respectvolle omgang met en de kwaliteit van het leven van de bewoner staan centraal bij de hulp- en dienstverlening.
 
RECHTEN
Wij  respecteren de politieke en burgerlijke rechten en de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuigingen van de bewoner.
 
AUTONOMIE
De hulp- en dienstverlening stimuleert de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de bewoner en respecteert de individuele levensstijl.
 
HUISELIJKHEID EN GEBORGENHEID
Wzc Meerspoort en Wzc Scheldekant creëeren een zo huiselijk mogelijke sfeer waarin de bewoner zich steeds geborgen en veilig voelt door o.a. een vlot en passend antwoord op  hulpvragen te geven.   Familieleden en vrienden worden bij het verder levensverhaal van de bewoner betrokken.
 
 
Wij willen  een open en toegankelijk huis zijn
waarbij we bewust kiezen voor gemengde afdelingen
en een fixatiearm beleid.
De omgang met medebewoners wordt gestimuleerd door
o.a. het gezamenlijk nuttigen van maaltijden,
deelname aan animatieactiviteiten
en het samenzijn in de gemeenschappelijke ruimten.
Het personeel realiseert een kwaliteitsvolle dienstverlening
door een positieve ingesteldheid,
collectieve verantwoordelijkheidszin,
respect voor het beroepsgeheim
en een samenwerking waarin collega’s gemotiveerd worden.
© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com