Vrijwilligerswerk

In onze visie van vrijwilligerswerk staat de bewoner van het woonzorgcentrum centraal.  Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor de basisdienstverlening maar ook voor het familiale karakter.
Vrijwilligers vormen een toegevoegde waarde.  Door de ondersteuning en hulp bij allerlei activiteiten en dienstverleningen kan de vrijwilliger veel betekenen voor de bewoner en hem gelukkiger maken, zij vormen ook een brug tussen de buitenwereld en de bewoner.
Hieronder vind je een overzicht van taken die je als vrijwilliger kan opnemen:
 • Verstellingen doen aan de kledij van de bewoners
 • Rondgaan met ‘de winkelkar’, zodat bewoners de kans krijgen om enkele voedingswaren aan te kopen
 • Palliatieve begeleiding
 • Assistentie bij de verwendag (bijv. handmassage, voetmassage)
 • Helpen bij de kookactiviteiten met de bewoners
 • Bewoners die niet zelfstandig kunnen eten, begeleiden bij de maaltijd
 • Creatieve activiteiten begeleiden
 • Grootletterboeken ontlenen in de bibliotheek en rondgaan bij de bewoners
 • Bewoners die vereenzamen en/of gehospitaliseerd zijn een bezoekje brengen
 • Kaarten met de bewoners
 • De bewoners de gelegenheid geven om op zaterdag de misviering bij te wonen door hen te helpen om van of naar de kapel te gaan en door te helpen bij de voorbereiding van de eucharistieviering
 • Helpen bij het onderhoud van de tuin en het dierenpark
 • Helpen bij de bediening in de bar
 • Koffie bedienen aan de bewoners
 • Rolstoelbegeleiding bij wandeling in de tuin, naar de markt of bij uitstappen bijv. naar zee
 • Helpen bij het maken van de huiskrant (bv. verslag schrijven over een activiteit, krantje bundelen en verdelen,…)
 • Helpen bij grote festiviteiten (bv. kaas- en wijnavond, kerstmarkt,…)
 • Begeleiden van bewoners naar ziekenhuis
 
Bent u geïnteresseerd en heeft u wat vrije tijd, neem vrijblijvend contact op met Nathalie Van Haudenhuyse op het nummer 055/602 191 of nvh@ocmwoudenaarde.be
© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com