Wie komt in aanmerking ?


Opnamevoorwaarden
De leeftijd van 65 bereikt hebben.
Op het moment van de opname voldoende zelfredzaam zijn.

Ouderen vanaf 65 jaar die gedomicilieerd zijn in Oudenaarde hebben voorrang.
Ouderen die niet gedomicilieerd zijn in Oudenaarde, kunnen zich toch op de wachtlijst van de groep van assistentiewoningen laten
inschrijven, maar worden pas opgenomen nadat de wachtlijst met inwoners van Oudenaarde is uitgeput.

Indien het verblijf in de flat om gezondsheidsredenen niet langer haalbaar is, heeft u voorrang bij opname in een woon-, leef– en zorgcentrum van het OCMW Oudenaarde.

© 2013 | Webdesign by RedBit.agency